SİFARİŞLİ

Kreditlər elektron arayışla oldu

Unibank-ın xidmətlərindən təcili istifadə etmək istəyirsiniz, amma iş yerindən arayış…

“Bank of Baku”dan yeni imic çarxı

“Bank of Baku” ASC bu il qeyd etdiyi 20 illik yubileyinə həsr olunmuş yeni imic çarxını…

Azərbaycan Respublikasında ixrac-idxal əməliyyatları üzrə gömrük rüsumlarının dərəcələri haqqında” 1998-ci il 22 aprel və “Azərbaycan Respublikasının ərazisinə gətirilən, əlavə dəyər vergisindən azad olunan malların siyahısı haqqında” 2005-ci il 31 yanvar tarixli qərarlarına əlavələr edilməsi barədə 2011-ci il 25 yanvar tarixli qərarına dəyişiklik edib.

Dəyişiklik “Qeyri-neft sektorunda istehsalın təşviqi məqsədi ilə idxal gömrük rüsumundan azad olunan malların xarici iqtisadi fəaliyyətin mal nomenklaturu (XİF MN) üzrə Siyahısı” ilə bağlıdır.

Dəyişikliyə əsasən, siyahıya daxil olan malların idxal gömrük rüsumundan azad olunması ilə bağlı müddət əlavə olaraq 3 il artırılır. Belə ki, 2011-ci il martın 1-də qüvvəyə minmiş qərar üç il müddətində qüvvədə olub. Yeni qərarla bu, 3 illik müddət 6 illə əvəzlənib.

Qeyri-neft sektorunda istehsalın təşviqi məqsədi ilə idxal gömrük rüsumundan azad olunan malların xarici iqtisadi fəaliyyətin mal nomenklaturu (XİF MN) üzrə siyahısı:

XİF MN-in kodu

Mal mövqelərinin adları

Qrup 01-dən

 

0102 10

Safqanlı cins iribuynuzlu heyvanlar

0104 10 100 0

Safqanlı cins qoyunlar

0104 20 100 0

Safqanlı cins keçilər

0105 11

Çəkisi 185 qr-dan artıq olmayan ana və əcdad cinsi xətti ilə çoxaldılan ev toyuqları (Gallus domesticus)

Qrup 12-dən

 

1201 00 100 0

Əkin üçün soya paxlalı bitkilər

1206 00 100 0

Əkin üçün günəbaxan toxumu

1209 10 000 0

Əkin üçün şəkər çuğunduru toxumu

1209 22 100 0

Əkin üçün qırmızı üçyarpaq yonca toxumu (Trifolium pretense L.)

1209 29 600 0

Əkin üçün yem çuğundurunun toxumu (Beta vulgaris var.alba)

Qrup 31

Gübrələr

Qrup 38-dən

 

3808-dən

Kənd təsərrüfatında istifadə edilən insektisidlər, rodentisidlər,funqisidlər, herbisidlər, bitkilərin boyartımına qarşı və boyartımınıtənzimləyən vasitələr (3808 94 mal mövqeyində göstərilən dezinfeksiyaedici vasitələrdən başqa)

Qrup 84-dən

 

8419 31 000 0

Kənd təsərrüfatı məhsulları üçün quruducular

8421 11 000 0

Süd separatorları

8421 21 000 1

Qida sənayesində istifadə edilən suyun süzülməsi və ya təmizlənməsi üçün qurğu və avadanlıqlar

8422 20 000 1

Ərzaq məhsullarının istehsalında istifadə olunan butulkaların və ya digər qabların yuyulması və qurudulması üçün avadanlıqlar

8422 90 900 1

Ərzaq məhsullarının istehsalında istifadə olunan avadanlıqların hissələri

8424 81

Kənd təsərrüfatı və bağçılıq üçün suvarma qurğuları, traktorlara qoşulmaq və ya traktorlara yedəklənmək üçün nəzərdə tutulmuştozpaylayan və səpələyən qurğular, daşınan və digər qurğular

8428 20 300 0

Xüsusi olaraq kənd təsərrüfatında istifadə üçün nəzərdə tutulmuş pnevmatik qaldırıcılar və konveyerlər

8428 90 710 0

Xüsusi olaraq kənd təsərrüfatı traktorlarına taxılmaq üçün hazırlanmış yükləyici qurğular

8432

Kənd təsərrüfatı, bağçılıq, meşə təsərrüfatı maşınları, torpağın hazırlanması və işlənməsi üçün maşınlar (8432 80 000 0 mal mövqeyində sinifləşən qazon və ya idman meydançaları üçün katoklaristisna olmaqla)

8433 20

8433 30

8433 40

8433 51 000 0

8433 52 000 0

8433 53

8433 59

8433 60 000 0

8433 90 000 0

Kənd təsərrüfatı bitkilərinin yığılması və ya döyülməsi üçün maşın və ya mexanizmlər, press-çeşidləyici, saman və quru otları kiplər formasında qablaşdırmaq üçün preslər daxil olmaqla; otbiçənlər; 8437 mal mövqeyində göstərilənlərdən başqa, yumurta, meyvə və ya digər kənd təsərrüfatı məhsullarının təmizlənməsi, sortlaşdırılması və ya kalibrlənməsi üçün maşınlar

8434

Sağıcı qurğu və aparatları, südün emalı və təkrar emalı üçün avadanlıqlar

8436

Kənd təsərrüfatı, bağçılıq, meşə təsərrüfatı, quşçuluq və ya arıçılıq üçün avadanlıqlar, toxumların yetişdirilməsi üçün avadanlıqlar daxil edilməklə, mexaniki və ya qızdırıcı qurğularla, digərləri; quşçuluq üçün inkubatorlar və bruderlər

8437

Toxum, taxıl və ya quru paxlalı bitkilərin təmizlənməsi, çeşidlənməsi və ya kalibrovka edilməsi üçün maşınlar; unüyütmə sənayesi üçün avadanlıqlar və ya taxıl və quru paxlalıların emalı üçün avadanlıqlar, kənd təsərrüfatı fermalarında istifadə olunan avadanlıqlardan başqa

8438

Bu qrupun başqa yerində adı çəkilməyən və ya təsnif olunmayan yeyinti məhsullarının və ya içkilərin sənaye istehsalı və ya hazırlanması üçün avadanlıqlar, heyvan və ya uçucu olmayan bitki mənşəli yağ və ya piylərin ekstraksiyası və ya hazırlanması üçün olan avadanlıqlardan başqa

 Mənbə

Hazırda Azərbaycanda 1,2 milyon avtomobil var. Hər il ölkənin avtoparkı 10 faiz artır. Hesablamalara görə, 10 ildən sonra avtomobillərin sayı 3 milyona çatacaq.

Bunu Beynəlxalq Mətbuat Mərkəzində Ümumdünya Yol Qəzaları Qurbanlarının Xatirə Günü ilə əlaqədar keçirilən tədbirdə Azərbaycan Texniki Universitetinin (ATU) kafedra müdiri Sülhəddin Gözəlov bildirib.

Onun sözlərinə görə, son 3 il ərzində dünyada avtomobil qəzalarında ölənlərin sayı digər hadisələr zamanı ölənlərin sayından çoxdur: "Dinc dövrdə Azərbaycanda yol qəzalarında ölənlərin sayı cəbhə bölgəsində ölənlərin sayından çoxdur. Son 10 il ərzində Bakıda avtomobillərin sayının 2 dəfə artmasına baxmayaraq, il ərzində ölkədə ölənlər 1000 nəfər civarındadır. Ölənlərin sayının təxminən eyni səviyyədə qalması bir tərəfdən sevindiricidirsə, digər tərəfdən bu qədər insanın dünyadan köçməsi bizi məyus edir. Yol qəzasında bir nəfərin ölməsi təkcə həmin adamın ailəsinin faicəsi deyil, hər birimizin faciəsidir".

Onun sözlərinə görə, hazırda Bakıda hər min nəfərə düşən avtomobilllərin sayı 330-dur ki, bu da Avropa göstəricilərinə yaxındır.

Artıq bundan sonra Bolqarıstanda tikinti proseslərinə konkret ixtisaslaşmış qurum nəzarət edəcək. Belə ki, ölkədə Tikinti Polisi adlanan orqanın yaradılması nəzərdə tutulub. Tikinti Polisi işlərin standartlara və öhdəliklərə uyğun aparılmasına sona qədər nəzarət edəcək. Məlumat üçün bildirək ki, oxşar qurumlar artıq Almaniya, Türkiyə kimi ölkələrdə çoxdan fəaliyyət göstərməkdədir.

Tikintinin normativlərə uyğun aparılması, müqavilə üzrə öhdəliklərin tikinti şirkətləri tərəfindən tam həcmdə yerinə yetrilməsi də bu polisin diqqət yetirdiyi əsas məqamlar sırasındadır. Bu mənada analoji polisin Azərbaycanda da yaradılması müzakirə mövzusudur.

Lakin mütəxəssislərin belə qurumun ölkəmizdə yaradılmasına hazırda o qədər də lüzum görmürlər. “M.B.A LTD” şirkətinin rəhbəri Nüsrət İbrahimov bildirir ki, Azərbaycanda hazırda belə bir qurumun yaradılmasına ehtiyac yoxdur: “Çünki, bu gün bizdə kifayət qədər texniki, layihə, standartların hazırlanması və onların icrasına nəzarət edən orqanları var. Həm də mövcud qanunverciliyinin pozulmasına nəzarət edən Daxili İşlər Nazirliyi, prokurorluq və başqa orqanlar var. Sadəcə olaraq, həmin tələblərin, standartların, öhdəliklərin icrasına nəzarət gücləndirilsə, daha effektli olar. Həm də bu gün bizdə bazar o səviyyədə deyil ki, tikinti polisi yaradılsın. O, ancaq hazırki vəziyyətdə işlərin gedişatına mane olacaq. Amma müvafiq strukturlar öz vəzifə boclarına daha ciddi yanaşsalar, effektiv nəticələr əldə etmək mümkün olacaq”.

Mənbə

Nazirlər Kabineti “Rüsumsuz ticarət mağazalarının yaradılması və onların fəaliyyətinin tənzimlənməsi Qaydaları”nı təsdiq edib.

Rüsumsuz ticarət mağazalarında (“duty-free") idxal gömrük rüsumları, vergilər alınmadan və ticarət siyasəti tədbirləri tətbiq edilmədən son istifadə xüsusi gömrük proseduru altında yerləşdirilmiş və şəxsi istifadə (istehlak) üçün nəzərdə tutulan mallar satılacaq.

Mağazanın ərazisi (ticarət zalları, köməkçi otaqlar və anbarlar) gömrük nəzarəti zonası hesab edilir və həmin ərazidə yerləşdirilən mallar gömrük nəzarəti altında olacaq. Mağazanın fəaliyyətinə nəzarət onların yaradıldığı ərazi üzrə gömrük orqanı tərəfindən həyata keçiriləcək. Mağazanın yaradılmasına icazə Dövlət Gömrük Komitəsi tərəfindən verilir. İcazənin alınması üçün “İnzibati icraat haqqında” qanunun tələbləri nəzərə alınmaqla, kağız üzərində yazılı və ya elektron formada ərizə ilə müraciət edilir. İcazə 5 il müddətinə verilir. Qüvvədə olan icazənin müddətinin bitməsinə 3 ay qalmış yeni icazənin alınması üçün müraciət edilə bilər. Mağazalar beynəlxalq hava limanının, beynəlxalq dəniz limanının, gömrük sərhəd buraxılış məntəqələrinin  və xarici dövlətlərin Azərbaycan Respublikasındakı diplomatik nümayəndəliklərinin və konsulluqlarının başçıları və diplomatik heyətinin üzvləri, habelə onlarla birlikdə yaşayan ailə üzvləri üçün digər gömrük nəzarəti zonalarında yaradıla bilər. Mağazada olan malların uçotu Nazirlər Kabinetinin 2013-cü il 12 iyul tarixli 176 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “İcazə sahibi, prosedur sahibi, habelə sərbəst zonada malların saxlancı, istehsalı, emalı, alqı-satqısı ilə məşğul olan şəxslərin öz əməliyyatlarının uçotunu aparması Qaydaları”na uyğun olaraq mağazanın sahibi tərəfindən aparılır.

Mağazanın sahibi 3 ayda bir dəfədən az olmayaraq, mağazaya daxil olmuş və satılmış mallar barədə gömrük orqanına məlumat verir. Fiziki şəxslər gömrük ərazisinə daxil olarkən, onların mağazadan aldıqları malların gömrük dəyəri Nazirlər Kabinetinin 2013-cü il 14 oktyabr tarixli 305 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Fiziki şəxslər tərəfindən istehsal, yaxud kommersiya məqsədləri üçün nəzərdə tutulmayan malların gömrük sərhədindən keçirilməsinin güzəştli və sadələşdirilmiş Qaydaları”nda nəzərdə tutulmuş həddən artıq olduqda, qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada gömrük idxal rüsumları və vergilər ödənilir.

Mənbə

Azərbaycanda mənzil tikinti kooperativlərinin (MTK) bir mənzili bir neçə nəfərə satmasının qarşısının alınması üçün mənzillərin satışı mərkəzləşdirilmiş qaydada aparılmalıdır.

Bunu “M.B.A” LTD şirkətinin rəhbəri Nüsrət İbrahimov bildirib.

Ekspertin sözlərinə görə, ölkəmizdə tikinti sektorunda problemlərin yaranmasına ilkin səbəb qanunvercilikdə boşluqların olmasıdır: “Gərək mənzil tikinti kooperativlərinin (MTK) tikdiyi mənzillərin satışını da təkrar bazarda olduğu kimi mərkəzləşdirilmiş qaydada aparılsın. Yəni, MTK əvvəlcədən binaya dövlət reyester xidmətindən vahid bir çıxarış alır. Sonra həmin çıxarışın əsasında notarial qaydada hər mənzil üzrə alqı-satqı edir. Belə olarsa, nəzarət güclü olacaq. Yəni, bir mənzilin daha çox şəxslərə satışı mümkün olmayacaq. İkinici səbəb, tikinti şirkətləri özləri hələ bu gün kifayət qədər formalaşmayıblar. Onlar bir çox hallarda şərikli biznesə girirlər. Sonradan şəriklər arasında müəyyən narazılıq yaranır. Eyni mənzili hər iki tərəf satır. Ona görə də belə risklərin qarşısını almaq üçün vahid alqı-satıq sistemi yaratmaq lazımdır”.

“Əmlak Bazarı İştirakçıları” İctimai Birliyinin üzvü Rövşən Talıbzadə isə problemlərin həllində əsas diqqəti vətəndaşların maariflənməsinə yönəltməyə çalışdı: "Dünya təcrübəsində belə qurumlar var. Bizdə "Tikinti sahəsində dövlət nəzarətinin gücləndirilməsi” haqında Azərbaycan Respublikasının prezidentinin fərmanı var. Həmin fərmana əsasən, tikinti fəaliyyətinin bütün mərhələlərinə Fövqəladə Hallar Nazirliyi, Vergilər Nazirliyi, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi, Arxitektura Komitəsi nəzarət edir. Lakin bunların hamısı tikintiyə nəzarətlə məhdudlaşır. Yəni, burada sahibkarla alıcı arasında olan münasibətlər öz həllini tapmır. Bunun üçün çıxış yolları tapmaq lazımdır. Mülki Məcəllədə də göstərilir ki, hər bir vətəndaş hüququ şəxslə istənilən maliyyə əməliyyatı keçirirərkən tərəflər arasında münasibətləri tənzimləyən müqavilə bağlanılır. Bu müqavilə onun alıcı olmasını göstərir. Amma problemin də məhz həmin müqavilə və göstərilən şərtlərin dövlət qanunverciliyinə nə dərəcədə uyğun olub-olmamasındadır. Bu, yalnız o halda ola bilər ki, aralarındakı münasibət notarius səviyyəsində təsdiq olunsun. Bu, notarius qaydasında təsdiq olunduqda onların hüquqları dövlət tərəfindən rəsmiləşdirilmiş olur və sahibkarın məsuliyyəti dövlət qarşısında daha da artır. Amma bu da məsələnin tam həlli yolu deyil. Ona görə burada həm də vətəndaşların maarifləndirilməsi məsələsi vacibdir. Məsələn, tikitinin qarşısında şirkət və tikinti haqqında lövhələr asılmalıdır. İkincisi, həmin binanın tikintisi haqqında aidiyyatı dövlət qurumlarının internet resurslarında məlumatlar olmalıdır”.

Mənbə

Çərşənbə axşamı, 19 Noyabr 2013 11:39

Azərbaycana avtomobil idxalı səngiyib

2013-cü ilin yanvar – oktyabr aylarında Azərbaycana 84 791 ədəd nəqliyyat vasitəsi idxal olunub ki, bu da ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə cəmi 114 ədəd və ya 0,1% çoxdur. Halbuki, bundan öncəki aylar avtomobil idxalı 2012-ci ilin müvafiq ayları ilə müqayisədə ən azı 10% artırdı.

Dövlət Gömrük Komitəsindən “Marja”ya verilən məlumata görə, 10 ay ərzində 690 ədəd sürücü daxil olmaqla 10 nəfər və ya daha çox adam  daşımaq üçün nəzərdə tutulmuş motorlu nəqliyyat vasitələri, 76 956 ədəd əsasən adamların daşınması üçün nəzərdə tutulmuş  minik avtomobilləri və digər motorlu nəqliyyat vasitələri, 6 408 ədəd yük daşımaq üçün motorlu nəqliyyat vasitələri, 737 ədəd üsusi təyinatlı motorlu nəqliyyat vasitələri ölkəyə idxal olunmuşdur.

Son bir ildə minik avtomobillərinin idxalı isə 2101 ədəd və ya 2,8% artıb.

Qeyd edək ki, 2012-ci ildə Azərbaycana təxminən 101 min avtomobil idxal olunmuşdu. Bu il bu rekordun yenilənəcəyi gözlənilir.

Bakı-Böyük Kəsik-Bakı dəmiryol reysi üzrə xüsusi daxili tariflərin tətbiqi Bakı-Tbilisi-Bakı reysinə biletlərin qiymətinin 20 faiz ucuzlaşmasına səbəb ola bilər. Bu barədə  "Azərbaycan Dəmir Yolları" QSC-nin mətbuat xidmətinin rəhbəri Nadir Əzməmmədov bildirib.

Mətbuat xidmətinin rəhbəri deyib: "Əgər misal üçün, kupedə bir yerin biletinin qiyməti təxminən 25 manat təşkil edirsə, xüsusi tarif tətbiq edildikdə qiymət 20 manata yaxın olacaq. Hazırda tarifin dəqiqləşdirilməsi üzrə iş aparılır, konkret rəqəmi isə bir qədər sonra söyləmək mümkün olacaq".

Bakı-Tbilisi sürət qatarı hər gün paytaxtdan yerli vaxtla saat 20:30-da yola düşür.

N.Əzməmmədovun qeyd etdiyinə görə, xüsusi daxili tariflərin qəbul edilməsi barədə qərar Bakı-Tbilisi-Bakı marşrutu üzrə sərnişin axınını yüksəltmək məqsədilə qəbul edilib.

Mənbə

Çərşənbə axşamı, 19 Noyabr 2013 10:10

Bakı-Qazax-Bakı sərnişin qatarı ləğv edilir

Sərnişin daşımalarında iqtisadi səmərəliliyin artırılması, təsərrüfata çəkilən xərclərin azaldılması, sərnişinlərin rahatlığının təmin edilməsi və onlara göstərilən xidmət səviyyəsinin daha da yaxşılaşdırılması məqsədilə sərnişin qatarlarında dəyişikliklər aparılacaq.

"Azərbaycan Dəmir Yolları" Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti Mətbuat Katibliyinin rəisi Nadir Əzməmmədov  bildirib ki, 1 dekabr 2013-cü ildən 662-661 №-li Bakı-Qazax-Bakı sərnişin qatarı ləğv edilərək 98-97 №-li Bakı-Ağstafa-Bakı sürət qatarının marşrutu Qazax stansiyasınadək uzadılacaq və "98-97 №-li Bakı-Ağstafa-Qazax-Bakı sürət qatarı" adlandırılacaq.

Qatar 10 vaqondan ibarət olacaq və sərnişin axını olarsa, qatara əlavə fakultativ vaqonlar qoşulacaq.

662-661 №-li Bakı-Qazax-Bakı sərnişin qatarı Bakıdan axırıncı dəfə 30 noyabr 2013-cü ildə, Qazaxdan geriyə isə 1 dekabr 2013-cü ildə yola düşəcək.

Həmçinin 98-97 №-li Bakı-Ağstafa-Bakı sürət qatarı Bakıdan axırıncı dəfə 30 noyabr 2013-cü ildə, Ağstafadan geriyə isə 1 dekabr 2013-cü ildə yola düşəcəkdir.

98-97 №-li Bakı-Ağstafa-Qazax-Bakı sürət qatarı Bakı-sərnişin stansiyasından saat 22-05-də yola düşəcək və Qazaxa saat 09.40-da çatacaq. Qatar Qazaxdan 19.05-də yola düşəcək və Bakı-sərnişin stansiyasına saat 07.25-də çatacaq.

Eyni zamanda 38-37 №-li Bakı-Tbilisi-Bakı beynəlxalq sürət qatarında sərnişin sıxlığının artırılması məqsədilə Bakı-Böyük Kəsik-Bakı sahəsində bu qatar üçün xüsusi yerli tarif tətbiq ediləcəkdir.

Azərbaycan Nazirlər Kabineti Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının (AMEA) elmi müəssisə və təşkilatları üçün 2013-cü il üzrə doktorant və dissertant hazırlığı üzrə qəbul planını təsdiqləyib.

AMEA-dan  verilən məlumata görə, akademiyanın elmi müəssisə və təşkilatlarında doktorantura yolu ilə fəlsəfə doktoru hazırlığı üzrə 205 yer ayrılıb. Onlardan 126-sı əyani, 79-u qiyabidir. Elmlər doktoru hazırlığı üzrə isə 72 qiyabi yer nəzərdə tutulur.

Büdcə hesabına dissertantura yolu ilə fəlsəfə doktoru hazırlığı üzrə 231 və elmlər doktoru hazırlığı üzrə 115 yer müəyyən olunub. Qəbul planı noyabr ayının 20-də Rəyasət Heyətinin iclasında müzakirə ediləcək və sənəd qəbulunun tarixi məlum olacaq.

Noyabrın 16-da “Khazar İslands”-da böyük bir körpünün uçması barədə xəbər yayılmışdı.  Xəbərdə bildirilirdi ki, uçan körpü adalar kompeksindəki tikintisi başa çatmamış körpülərdən biridir.

“Avesta Consern”in prezidenti İbrahim Nehrəmli, “Khazar İslands”-da körpü-tunel tikintisinin mühəndisi Nazim İsmayılov, eləcə də “Xəzər adaları”ndakı körpülərin tikintisini həyata keçirən Fransanın “Freysash” firmasının Bakı nümayəndəliyinin rəhbərləri Ahmet Selahiyə və Emin Ağa Yazıcı olayla bağlı öz fikirlərini bildiriblər. 

Hacı İbrahim Nehrəmli  deyib ki, o, tikilən körpünün memarlıq baxımından uyğunsuz olduğu üçün onun bir hissəsinin uçurdulması haqda göstəriş verib: “Buna “Freysash” firmasının rəhbərləri etiraz etdilər. Dedilər ki, uçurulmasın. Mən isə bildirdim ki, körpünün tikintisi memarlıq üslubuna və həmçinin inşaat şərtlərinə uyğun deyil, ona görə də həmin hissənin uçurdulması barədə göstəriş verdim. Mənə məlumat verilmədən layihədə dəyişiklik edilmişdi, ona görə mən buna etiraz etdim. Onu da deyim ki, körpü o qədər keyfiyyətli tikilib ki, betonu dağıtmaq mümkün deyildi. Tikintini aparan şirkətlə belə razılığa gəldik ki, ziyana şərik olaq. Ümumi ziyanı hesabladıq və hərə özünə düşən miqdarı ödəmək haqda öhdəlik götürdü və akt tərtib edildi. Bu adada biz keyfiyyətə işləyirik, pul qazanmağa yox.”

Hacı İbrahim deyib ki, “Freysash” firması Fransada fəaliyyət göstərir və onların Bakı nümayəndələri Ahmet Selahiyə, Emin Ağa Yazıcı Türkiyə türkləridir: “Bu şirkət “Khazar İslands”-da körpü-tunel tikinti layihələrini yüksək keyfiyyətli gərilmiş armaturlarla və digər avadanlıqlarla təchiz edirlər.”

“Freysash” firmasının nümayəndəsi Ahmet Selahiyə bildirib ki, Hacı İbrahim Nehrəmli körpünün layihəsindəki dəyişiklikdən narahat olduğu üçün onun bir hissəsinin uçurulduğu haqda göstəriş verib: “Biz onun bu qərarını qəbul etdik. Əgər dəyərli abimiz İbrahim bəy belə uyğun gördüsə, hamımız üçün xeyirli olsun. İnşallah, hər şey yoluna düşəcək və işlər yüksək səviyyədə davam edəcək.”

“Xəzər Adaları”nda körpü-tunel tikintilərinin baş mühəndisi Nazim İsmayılov da layihənin dəyişdirilməsinə Hacı İbrahim Nehrəmlinin narazılıq etdiyini, ona görə də körpünün bir hissəsinin söküldüyünü bildirib: “Layihənin konstruksiyasında dəyişiklik olunub. Birinci körpü artıq hazırdı, istifadəyə vermişik. İkinci körpünün dayaqları su səviyyəsinə qaldırılıb, üçüncü körpüdə isə xırda dəyişiklik olduğu üçün məcbur olub kiçik bir hissəsini uçurduq. Təzə layihə əsasında yenidən işlərə başlamışıq.”

“Freysash”ın digər məsul şəxsi Emin Ağa Yazıcı da öz fikirlərini söyləyib: “Bir körpünü tikib təhvil verdik. Amma bu körpünün boyu uzun olduğu üçün biz bunu üç hissəyə böldük. Amma İbrahim bəy gəlib baxdı və layihədə dəyişiklik etdi. Bizi də danladı. Yanlış yapdığımızı, gələcəkdə xoşagəlməz hadisələr baş verə biləcəyindən narahat olduğunu söylədi. Ona görə də biz onun göstərişi ilə körpünün bir hissəsini uçurduq və İbrahim bəyin istəyinə uyğun olaraq yenidən tikəcəyik.”

Mənbə

Altmış səkkiz min nəfər əhalinin yaşadığı 66 məntəqəni birləşdirən Quba-Qonaqkənd avtomobil yolunun tikintisi işləri sürətlə davam etdirilir.

Artıq yolda “Körpü-Bina Tikinti” MMC tərəfindən körpülərin tikintisi işləri həyata keçirilir. Ümumi uzunluğu 47 kilometr olacaq yolda 7 körpünün tikintisi nəzərdə tutulmuşdur. Belə ki, yeni ərazilərdə tikiləcək 5 körpüdən başqa əvvəlcədən olan 2 yol ötürücüsü də tamamilə yenidən qurulacaqdır. Yolun 35-ci kilometrliyində, Qubanın Afurca kəndi ərazisində inşa edilən biraşırımlı körpünün uzunluğu 24, eni isə 12 metr olacaqdır. Hazırda körpüdə beton bərkitmə işləri görülür.

Yolda inşa ediləcək körpülərin ən böyüyü Cimi və Babaçayın qovuşduğu ərazidə tikiləcəkdir. Həmin körpünü təşkil edəcək nəqliyyat ötürücülərindən biri 300, digəri isə 200 metr uzunluğundadır.

Quba-Qonaqkənd avtomobil yolunun bəzi hissələrindən iritonnajlı avtomobillərin rahat hərəkəti üçün genişləndirmə işləri də aparılmışdır.
Qeyd edək ki, Prezident İlham Əliyevin Sərəncamına əsasən Quba-Qonaqkənd avtomobil yolunun tikintisi məqsədi ilə 2013-cü il dövlət büdcəsində nəzərdə tutulan Prezidentin ehtiyat fondundan Nəqliyyat Nazirliyinə ilkin olaraq 2 milyon manat vəsait ayrılmışdır.

Mənbə

İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatına üzv olan və Şimal-Cənub Beynəlxalq nəqliyyat dəhlizində dəmir yolu şəbəkəsinin qurulmasına maraq göstərən dövlətlərin Tehrandakı diplomatik nümayəndələrinin təmsilçiləri noyabrın 17-də Qəzvin və Rəşt ərazilərində sözü gedən layihənin icrası ilə əyani tanış olmuşlar.

Qəzvindən yeni tikilmiş dəmir yolu ilə “Şirin su” stansiyası yaxınlığınadək qatarla 30 kilometr məsafə qət edən diplomatlar Rəştdəki Manjil gölü üstündən keçən körpü ilə də tanış olmuşlar. Sonra tikintinin icraçısı - “İran Asten” şirkətinin ofisində Qəzvin-Rəşt-Astara (İran)-Astara (Azərbaycan) dəmir yolunun layihəsi nümayiş etdirilmişdir.

İştirakçıları səmimiyyətlə salamlayan Gilan vilayətinin rəhbəri Məhəmmədəli Nəcəfi yeni dəmir yolunun əhəmiyyəti, tranzit imkanları, bu polad magistraldan istifadə edəcək ölkələrin iqtisadi inkişafındakı perspektivlərdən bəhs etmişdir.

Azərbaycan Respublikasının İrandakı səfiri Cavanşir Axundov Qəzvin-Rəşt- Astara (İran)-Astara (Azərbaycan) yeni dəmir yolu layihəsinin Şimal-Cənub beynəlxalq nəqliyyat dəhlizində yeri və rolundan bəhs edərək qeyd etmişdir ki, Azərbaycan tərəfi bu layihənin gerçəkləşməsi üçün ciddi səylər göstərir.

Qəzvin-Rəşt-Astara (İran)-Astara (Azərbaycan) yeni dəmir yolu layihəsinin işçi qrupunun II iclası noyabrın 18-də Ənzəli şəhərində keçiriləcəkdir. Azərbaycan Respublikasını iclasda Nəqliyyat Nazirliyinin məsul şəxsləri və Tehrandakı səfrliyimizin nümayəndəsi təmsil edəcəkdir.

Mənbə

Azərbaycanın internet məkanında ilk dəfə olaraq ev təmiri xərclərini hesablayan kalkulyator istifadəyə verilib.

www.e-smeta.az saytının kalkulyatoru istifadəçinin təmir xərcləri ilə əlaqədar bütün sorğularına cavab verir. Kalkulyator vasitəsilə hər şəxs özünə uyğun döşəmə, divar, tavan , santexnika və elektrik materiallarını seçməklə təmirə xərclənəcək vəsaiti dəqiq öyrənə bilər.

Onlayn xidmət sayəsində istifadəçilər təmir smetasını tam pulsuz əldə edirlər, halbu ki, özəl şirkətlərə smeta tərtibi üçün müraciət edən insanlar adətən buna görə müəyyən vəsait ödəməli olurlar.

Öz təmir xərclərini hesablamaq istəyən şəxs sadəcə saytın cədvəlindəki xanaları ardıcıl doldurmalıdır.

Kalkulyator vətəndaşlara istifadə olunan materiallardan , evin sahəsidən və digər parametrlərdən asılı olaraq iş həcmini və təmir xərclərini necə dəyişdiyini görməyə də yardım edir.

Yeni onlayn xidmət Azərbaycanda təmir şirkətləri, fərdi ustalar, xüsusən də öz evlərini təmir etmək istəyən sıravi vətəndaşların yardımına gələcək. Artıq vətəndaşlar təmirə başlamadan öncə öz gələcək xərclərini hesablayacaq, həmçinin qeyri-peşəkər ustalarla üzləşmək və şişirdilmiş xərclər riskini minimuma endirəcəklər. Həmçinin, www.e-smeta.az saytı münasib şərtlərlə peşəkar təmir-tikinti briqadaları və ya fərdi ustaları vətəndaşlara tövsiyyə edə bilər. Sadəcə öz əlaqə nömrəsini qeyd edərək maksimum 1 iş günü ərzində seçilmiş mütəxəssislər müştəri ilə əlaqə saxlayıb təmir edilməli olan mənzilə baş çəkəcəklər. Bu xidmət də istifadəçilərə pulsuz təqdim olunur.

Bundan başqa,yeni onlayn xidmət sayəsində peşəkar ustalar xüsusi anketi doldurub iş tapmaq şanslarını yüksəldəcəklər. Belə ki, iş axtarışında olan ustaların anketləri tikinti-təmir şirkətlərinə tövsiyyə ediləcək.

Bu layihənin təsisçisi və ideya müəllifi Anar Abbasovdur. Sayt encoder.az şirkətinin mütəxəssisləri Əli Abbasov və Ceyhun Aşurbəyov tərəfindən hazırlanıb.

2013-cü ilin yanvar-oktyabr aylarında Azərbaycanda qızıl hasilatı 1 364,3 kq təşkil edib ki, bu da ötən ilin analoji dövrünün göstəricisindən 8,5% çoxdur. Bu barədə  Dövlət Statistika Komitəsindən məlumat verilib.

Cari ilin yanvar-oktyabr aylarında 584,3 kq gümüş hasil edilib (artım 16%).

Hasil olunan qızıl və gümüş emala göndərilib.

2012-ci ildə Azərbaycanda 1 562,8 kq qızıl, 625,8 kq gümüş hasil olunub.

Xəbər verildiyi kimi, hazırda Azərbaycanda qızıl və gümüş 1997-ci il avqust ayının 21-də imzalanmış "Production Sharing Agreement" tipli müqavilə çərçivəsində “Gədəbəy” və “Qoşa” yatağından hasil olunur. Müqavilə 6 yatağın – Naxçıvanda 1, Gədəbəydə 2, hazırda erməni işğalı altında olan Kəlbəcər və Zəngilanda 3 yatağın işlənməsini nəzərdə tutur. Müqavilədə Azərbaycanın payı 51%, “Anglo Asian Mining PLC” şirkətinin payı 49% təşkil edir. “Gədəbəy” yatağından ilk qızıl hasilatına 2009-cu ildə, gümüş hasilatına 2010-cu ildə başlanıb.

Müqaviləyə görə, bu 6 yataqdan 400 ton qızıl, 2,5 min ton gümüş və 1,5 min ton mis hasilatı planlaşdırılır.

Mənbə

Azərbaycan Nəqliyyat Nazirliyinə sahibkarlar tərəfindən ictimai nəqliyyatda gediş haqlarının artırılması təklifi ilə məktublar daxil olur.

Bu barədə Nəqliyyat Nazirliyi Katibliyinin rəisi Namiq Həsənov məlumat verib: “Nazirlik də məsələ ilə bağlı Tarif Şurasına bir dəfə müraciət edib. Lakin bu qurum təklifimizi məqbul hesab etməyib. Bununla əlaqədar biz ikinci dəfə gediş haqlarının artırılması ilə bağlı təklif irəli sürməmişik”.

N.Həsənov bildirib ki, sahibkarlar Nəqliyyat Nazirliyinə istismar məsrəflərinin artdığını bildirirlər və bununla əlaqədar gediş haqlarının da artırılması təklif olunur: “Onlar həqiqətən də qiymətlərin qalxmasını istəyirlər. Son zamanlar bu məsələ ilə bağlı söz-söhbətlər də gəzir. Hətta maliyyə naziri də çıxışlarının birində bu haqda qeyd edib. Ümumiyyətlə, qiymətlərin qalxması üçün müəyyən əsaslar var. Ancaq bununla bağlı qərar vermək səlahiyyəti Tarif Şurasına aiddir”.

Mənbə

 

Türkiyənin quş əti istehsalçıları 2013-cü ilin 10 ayı ərzində Azərbaycana 17 milyon 518 min dolarlıq ət  və yumurta göndəriblər.

“Marja” xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə Quşçuluq məhsulları Tanıtma Qrupunun məlumatında deyilir.

Azərbaycan Türkiyənin ən çox ət və yumurta göndərdiyi 5-ci ölkədir. Azərbaycana ən çox məhsul göndərən “Banvit” və “Şenpiliç” şirkətləridir.

Türkiyənin quş əti və yumurta istehsalçıları məhsullarının 77%-ni İraqa göndərirlər. 10 ayda İraqa 657 milyon 251 min dolarllıq, Honq-Konqa 27 milyon 209 min dollarlıq,  Suriyaya 22 milyon 138 min dollarlıq,  Libyaya 20 milyon 167 min dollarlıq, Azərbaycana isə 17 milyon 518 min dollarlıq  ət və yumurta ixrac olunub.

Ümumiyyətlə, ölkənin quş əti istehsalçıları yanvar-oktyabr ayları ərzində ixracı ötən ilin anoloji dövrü ilə müqayisədə  20% artıraraq 845 milyon 516 min dollara çatdırıblar. O cümlədən, türk istehsalçılar 317 milyon 862 min dolarlıq yumurta ixrac ediblər.

Qeyd edək ki, Türkiyə quşçuluq məhsullarının imicinin gücləndirilməsi, keyfiyyətinin, gigiyenasının, etibarlılığının yayılması və tanıdılması məqsədilə 2011-ci ildə Quşçuluq məhsulları Tanıtma Qrupunu yaradıb.

Türkiyənin quşçuluq sektoru 2013-cü ilin sonuna 1 milyard dollarlıq,  2023-cü ildə isə 3,4 milyard dollarlıq məhsul ixrac etməyi hədəfləyir.

Uşaq geyimində dünyanın öndə gələn markaları arasında yer alan Fransız “Jacadi”, Bakıda Səməd Vurğun küçəsində ilk mağazasını açaraq Azərbaycan bazarına girir.

“Marja” xəbər verir ki, tezliklə açılacaq mağazada 12 yaşadək uşaqlar üçün Fransa keyfiyyəti və dəbində olan geyimlər satılacaqdır.

Premium uşaq markası olan “Jacadi” güclü dəyərlərə malikdir, Fransız irsini və ənənəsini qoruyub saxlayır və təbliğ edir. Marka geyimlərdən başqa uşaq mebelləri də istehsal edir.

“Jacadi”nin dünyanın 35 ölkəsində 270-dən çox mağazası fəaliyyət göstərir. “Jacadi” “IDGroup”un markasıdır. 2005-ci ildə əsası qoyulan Qrup indi altı markanı özündə birləşdirir:  Okaidi, Obaibi, Veronique Delachaux, Oxybul Eveil və Jeux, Idkids və Jacadi.

“Jacadi” markası ayrılıqda 35 ildən çoxdur mövcuddur.

Bakıda “Jacadi”nin güclü rəqibləri var. Artıq bir neçə ildir “LC Waikiki” ve “Wenice” kimi markalar bazardadırlar.

Qeyd edək ki, bir çox Avropa ölkələrində əhalinin sayında artım olmadığı üçün evlənənlər və uşaq sahibi olanların sayı azalır. Bu səbəbdən bazar həcmi artmadığından uşaq geyimi markaları inkişaf etməkdə olan ölkələrə həvəslə daxil olurlar.

Azərbaycanın Nəqliyyat Nazirliyi və İsveçrənin “Stadler Rail AG” şirkəti  ölkəmizdə bu şirkətin  zavodunun tikilməsi barədə razılığa gəlib.

Bu barədə nəqliyyat naziri Ziya Məmmədov bildirib.

Nazir qeyd edib ki, yaxın vaxtlarda Azərbaycan Nəqliyyat Nazirliyi İsveçrənin elektrik qatarları istehsal edən “Stadler Rail AG” şirkəti ilə 30 vaqonun alınmasına dair də müqavilə imzalayacaq.

Onun sözlərinə görə, yeni vaqonlardan Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolunda sərnişindaşıma üçün istifadə ediləcək:

"Yeni vaqonların alınması üzrə danışıqlar artıq başa çatıb və biz ümid edirik ki, bu şirkətlə əsas müqavilə yaxın vaxtlarda imzalanacaq. Həmin şirkətin sərnişin vaqonları müasirdir və bütün dünya standartlarına cavab verir”.

Mənbə

Cümə ertəsi, 16 Noyabr 2013 21:48

Qarğıdalı yağı satışında özbaşınalıqdır

“Bizim apardığımız araşdırmalar nəticəsində məlum olub ki, əhaliyə yerli məhsul adı ilə satılan qarğıdalı yağlarının 95%-i Azərbaycana xarici ölkələrdən gətirilir. Bunu  Azad İstehlakçılar Birliyinin (AİB) rəhbəri Eyyub Hüseynov bildirib.

Sədrin sözlərinə görə, hər həftə yağlarla bağlı 4-5 zəng Azad İstehlakçılar Birliyinə daxil olur. Ən çox zənglər isə qarğıdalı yağından gəlir: “Bir neçə gün öncə AİB ilk dəfə olaraq Azərbaycan bazarında müstəqil ekspertiza keçirib. Məlum olub ki, Azərbaycan bazarında yerli qarğıdalı yağları adı ilə satılan yağlar xaricdən gətirilənlərdir. Ən yüksək göstərici isə keyfiyyətli Royal-Omega yağlarıdır. İstehlakçılar kərə yağından narahatdırlar, çünki burada qiymət səhvlərinə rast gəlinir”.

VAXTI KEÇMİŞ YAĞLAR SATILIR

E. Hüseynov bildirib ki, bu gün satılan yağların 95%-nin üzərində buraxılma və son istifadə müddəti göstərilmir. Bu məhsullar saxlanma şəraitinə uyğun olaraq bir ildən artıq qala bilməz. Xeyli miqdarda yağ, əmtəə bazarında vaxtı keçmiş, yararlıq müddəti bitmiş formada satılır. Belə qida məhsulları artıq ölmüş olur. Sonradan digər gözə görünməyən fəsadlar baş verir.

QİYMƏTLƏR SÜNİ ŞİŞİRDİLİB

E.Hüseynov ərzaq məhsullarının xüsusən yağların qiymətində suni artım olmasını istehlakçıların maraqlarının qorunması ilə bağlı dövlət siyasətinin zəif olduğunu təsdiqləyib. Belə ki, istehlak bazarında qiymətlər süni şişirdilib. Bütün dünyada qlobal böhranın hökm sürdüyü dövrdə qiymətlər kəskin şəkildə aşağı düşüb, Azərbaycanda isə bu baş verməyib. Azərbaycanlı iş adamları "bu fərqdən" yaxşı qazanıblar.

İş adamlarının qanunsuz pul yığmasına toxunan Hüseynov qeyd edib ki, sahibkarların iki yolu var: ya öz hüquqları uğrunda mübarizə aparmalı, ya da rüşvət verməlidirlər. “Onlar ikincisini, daha əlverişli yolu seçirlər. Lakin bu, malların qiymətlərinin artmasına aparır. Sonda istehlakçılar uduzur”, - deyə E. Hüseynov bildirib. Odur ki, istehsalçılar özləri fəal olmalı, öz hüquqlarını tələb etməlidirlər.

Sədr deyib ki, ölkəyə keyfiyyətsiz malların gətirilməsi faktına dövlət qurumlarının çevik reaksiya mexanizmi yoxdur. “Ticarət şəbəkəsindəki malların 80%-i sertifikatlaşdırılmayıb və ümumilikdə sənədləri yoxdur. Alıcıların aldadılması praktikası geniş yayılıb”.

Mənbə

Cümə ertəsi, 16 Noyabr 2013 15:05

Ukraynada SOCAR-dan faydalı xidməti

Benzindoldurma kompleksində aviareys cədvəlindən ibarət onlayn-lövhə

Kiyevin çıxacağında, SOCAR-ın Borispol şosesində yerləşən benzindoldurma kompleksində belə komplekslər üçün qeyri-adi, lakin çox faydalı xidmət yaradılmışdır: “Borispol” beynəlxalq aeroportunun aviareys cədvəlini və reyslərin statuslarını əks etdirən onlayn-lövhə işə salınmışdır. Bu barədə Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin Ukraynadakı nümayəndəliyindən məlumat vermişlər.

Onlayn-lövhəyə məlumatlar bilavasitə “Borispol” aeroportunun informasiya xidmətindən daxil olur ki, bu da SOCAR-ın benzindoldurma kompleksinə gələnlərin aviareyslərin statusu, təyyarələrin uçuş-enmə vaxtı, aeroportda terminal və qeydiyyat yeri barədə dəqiq və ətraflı məlumat almağa imkan verəcəkdir.

İndiyədək dünyanın heç bir benzindoldurma stansiyasında belə xidmət olmamışdır. SOCAR dünyada və Ukraynada ilk yanacaq şirkətidir ki, benzindoldurma məntəqəsində aeroport terminalı funksiyasını tətbiq etmişdir.

Bundan sonra “Borispol” aeroportuna gedən bütün şəxslər yolda SOCAR-ın benzindoldurma kompleksinə daxil olaraq aviareysqabağı gözləmə vaxtını rahat, sakit şəraitdə keçirəcək, aviareys cədvəlindəki dəyişikliklər barədə operativ məlumat əldə edə biləcəklər. “Buta kafe”də hər bir müştəri Wi-Fi, printer, noutbuk, mobil telefonların cərəyanla təmin edilməsi kimi zəruri xidmətlərdən pulsuz istifadə edəcək, yaxud bir fincan ətirli qəhvə içib, Azərbaycan milli mətbəxinin yeməklərindən dada biləcək, sonra isə gecikmədən, tələsmədən, beş dəqiqəyə “Borispol” aeroportuna çatacaqdır.
“SOCAR Energy Ukraine” şirkətinin baş direktoru Elçin Məmmədov AzərTAc-ın müxbiri ilə müsahibəsində demişdir: “SOCAR-ın bütün benzindoldurma komplekslərində yanacağın yüksək keyfiyyətli olması, əlbəttə, dəfələrlə təsdiq olunmuş faktdır. Bizim məqsədimiz bundan sonra da müştərilərin istəklərini yerinə yetirmək, “rahatlıq vahələri” yaratmaq və benzindoldurma kompleksində xidmət sahəsində innovasiyaları tətbiq etməkdir”.

Cümə ertəsi, 16 Noyabr 2013 09:57

Ağ qızılın ölümü

Bir vaxt pambıqçı qadınların əməyinə şeirlər, mahnılar həsr edilən, filmlər çəkilən Azərbaycanda “ağ qızıl” ölüm ayağındadır.

Ölkədə pambıq sahələri ildən ilə azalır və son səkkiz ildə pambıq istehsalı 7 dəfədən çox aşaı düşüb. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyindən verilən məlumata görə, bu il ölkə üzrə 23 min hektar sahədə pambıq əkilib və 28 min ton məhsul yığımı gözlənilir. Halbuki, yaxın keçmişdə - 2005-ci ildə Azərbaycanda 200 min tondan çox pambıq əldə edilmişdi. Nisbətən uzaq 1978-ci ildə Azərbaycan 1 milyon ton pambıq istesalı barədə raport vermişdi ki, o da bu ilki göstəricidən 36 dəfə çoxdur. Yəni Azərbaycan imkanlarından ən azı 36 dəfə az pambıq istehsal edir.

Bir çoxları bunu postsovet dövründə baş vermiş mülkiyyət dəyişikliyi ilə əsaslandıra bilərlər, yəni kəndlərin bütün torpaqlarını nəzarətdə saxlayan iri kolxozlar və sovxozlar ləğv edildiyindən xırda torpaq payçıları üçün pambıq əkmək o qədər də sərfəli olmayıb və əkməyiblər. Amma eyni prosesdən Özbəkistan da keçib və buna baxmayaraq, bu ölkədə pambıq istesalı 2005-ci illə müqayisədə 2,8 dəfə artıb. Bu il Özbəkistanda 3,35 milyon ton pambıq yığılıb, səkkiz il qabaq isə 1,2 milyon ton idi. Beləliklə, bu il dünya pambıq istehsalının 15 faizi Özbəkistanın payına düşür. Pambıq üzrə beynəlxalq məşvərət komitəsi 2013-cü ilin avqustun 1-dən başlayan marketinq ili üzrə dünyada pambıq istehsalının 23,47 milyon ton olacağını proqnozlaşdırır. Özbəkistan həm də dünyanın aparıcı pambıq istehsalçıları sırasındadır. Bu il ABŞ-da təxminən 3 milyon ton, Çində isə 6 milyon ton pambıq əldə ediləcəyi planlaşdırılır.

Azərbaycanda pambıqçılığı prioritet edə biləcək başqa bir amil isə məhsuldarlığın yüksək olmasıdır. Statistikaya görə, Azərbaycanda hər hektardan orta hesabla 2 tona yaxın pambıq götürmək mümkündür. Dünyanın əksər ölkələrində bu göstərici 1 tonun altındadır. Məsələn, bu il 2 milyon 280 min ton pambıq yığılması gözlənilən Türkiyədə hekatardan məhsuldarlıq 0,5 ton ətrafında dəyişir. Azərbaycanla nisbətdə 4 dəfə aşağı olan bu göstərici, göründüyü kimi, dünya pambıq məhsulunun təxminən 10 faizi verməyə mane olmur. Dünyanın aparıcı pambıçılıq ölkələrində də məhsuldarılıq Azərbaycanla müqayisdə xeyli aşağıdır. Məslən ABŞ-da hekatardan məhuldarlıq 0,9 ton, Çində isə 1,3 ton ətrafında dəyişir.

Lakin Azərbaycanın imkanları hektardan 2 ton məhsuldarlıq göstəricii ilə tükənmir. Uzun illər Bərdə rayonunda təsərrüfat rəhbəri və icra nümayəndəsi işləmiş kənd təsərrüfatı üzrə ekspert Yaşar Yusifov  bildirib ki, Azərbaycanın suvarılan torpaqlarında, xüsusilə də Qarabağ bölgəsində hər hektardan 3-4 tona qədər pamıq götürmək olur. “Şoran torpaqlarda, dəmyə sahələrdə bu göstərici 2 ton ətrafında dəyişir. Yəni bəzi regionlarda pambıqçılıq olduqca gəlirli sahədir”,- deyə aqrar ekspert vurğulayır.

Yaşar Yusifov indi Qarabağ bölgəsində pambıq əkməyin taxıl əkməkdən daha gəlirli olduğunu söyləyir. Onun sözlərinə görə, 1 hektar pambıq sahəsi üçün 20 kiloqram toxum lazım gəlir ki, bunun qiyməti 60 manatdır. Yeri əkməyə 30 manat, iki dəfə malalamağa 20 manat və səpməyə 10 manat pul gərəkdir. Becərmənin də öz xərcləri var - 4 dəfə suvarmaya 80 manat, beş dəfə kultivasiyaya isə 50 manat pul xərclənir. 1 hektar sahəni maşınla yığmaq isə 120 manat tutur. Yəni bir hektarda pambıq becərmənin bütün xərcləri 370 manata bərabər olur. Kəndli oradan götürdüyü 3 ton pambığın kiloqramını 41 manatdan satdıqda, təxminən 1230 manat gəlir götürür ki, hektardan təmiz qazancı 860 manat olur. Təbii ki, bu zaman sahədən götürülən məhsulun azlığından və çoxluğundan asılı olaraq gəlir də dəyişir. Hektardan 2 ton məhsul götürənlər 450 manat, 4 ton məhsul yığanlar isə 1270 manata qədər qazanc əldə edirlər.

Taxılçılıqda isə bu qədər gəlir yoxdur. 1 hektar taxıl sahəsiin 40 manata əkirlər, 20 manata mala çəkirlər və səpin 20 manata başa gəlir. 4 dəfə suvarma 80 manat tutur. Biçin üçünsə kombaynlar 40 manat tələb edirlər. Yəni hektarın xərcləri 220 manata çatır. Kəndli yaxşı halda sahədən 3-3,5 ton məhsl götürür ki, kiloqramı 20 qəpikdən satdıqdan maksimum 700 manat pul əldə edir. Yəni maksimum hektardan 480 manat qazanc götürə bilir.

Göründüyü kimi, 1 hektar pambıq sahəsindən taxıla baxanda 700 manata qədər artıq pul götürmək mümkündür. Amma buna baxmayaraq, əhali pambıq əkməkdənsə, taxıl əkməyə daha çox üstünlük verir. Buna Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi (KTN) tərəfindən gerçəkləşdirilən subsidiya siyasəti də təsir göstərir. Məsələ bundadır ki, ölkədə əksər əkin sahələri üçün subsidiya şəklində 40 manat ödəndiyi halda, buğda əkinləri üçün əlavə olaraq 40 manat da verilir. Burada “soğan olsun, nağd olsun” variantı işə keçir, kəndli əkini və səpini həmin 80 manat pulla bir təhər yola verir. Suvarmanı özü edir və biçinin haqqını isə taxılla ödəyərək ailəsinin və ev heyvanlarının illik qidasını təmin etmiş olur. Adətən belə sahələrdə məhsuldarlıq hektardan 2 tona yaxın olur. Pambığa isə dövlət tərəfindən yalnız 40 manat əkin pulu verildiyindən kəndli hektarbaşına tələb olunan əlavə 330 manatı tapmaqda çətinlik çəkir və pambıq əkməyə risk etmir.

Aqrar ekspert Yaşar Yusifov kəndlilərin taxıla üstünlük verməsinin başqa səbəbi kimi pambığın daha çox qayğı tələb etməsində görür: “Taxıl əkən səpindən sonra biçinə qədər yalnız suvarmaya vaxt ayırır, amma pambıq daha çox qayğı tələb edir. 5 dəfə kultivasiya edilməli, sovkası təmizlənməlidir. Bütün bunlar daimi diqqət və vaxt tələb edir. Ona görə də camaat rahatına qaçır”.

Amma pambıqçılığı bərpa etmiş Özbəkistanın təcrübəsi göstərir ki, bu sektorun Azərbaycanda yenidən dirçəldilməsinə ehtiyac var. Özbəkistan pambıqçılığı bərpa etməklə yanaşı ölkədə yeni olan toxuculuq sənayesi qurur. Sovet illərində özü becərdiyi pambığın yalnız 3%-ni emal edən Özbəkistan 30 transmilli xarici şirkəti dəvət etməklə istehsal edilən pambığın 70%-ə qədərini öz ərazisində parçaya və toxuculuq məhsullarına çevirməyi bacarıb. Bu, regionlarda açılan milyonlarla yeni iş yeri deməkdir. Artıq dünyanın toxuculuq məhsulları bazarında Özbəkistanın timsalında Çin və Türkiyənin yeni bir rəqibi ortaya çıxıb. Özbəklər aşağı qiymətləri ilə Rusiya bazarını çox sürətlə işğal ediblər. Məsələn, təmiz pambıqdan olan futbolkanı 70 sentə təklif edirlər.

Türkiyə də dünya keyfiyyətli toxuculuq bazarındakı liderliyini asan əldə saxlamır. Bu toxulucuq sənayesinin ildə 1 milyon 350 min ton pambıq mahlıcına ehtiyacı var və bunun 700 min tondan çoxu ölkənin öz imkanları hesabına əldə edilir (1 kq mahlıc əldə etmək üçün təxminən 3 kiloqram çiyidli pambıq lazımdır). Türkiyə məhsuldarlığı Azərbacandan 4-5 dəfə aşağı olan torpaqlarında pambıq məhsulu əldə etmək üçün xüsusi subsidiyalaşdırma siyasəti yürüdür. Dünya bazarında bu il mahlıcın qiyməti 1,7 dollar olduğu halda Türkiyədə hökumətin qərarı ilə çiyidli pambığın kiloqramı 0,9 dollara tədarük alınır. İstehsal xərcləri də nəzərə alındıqda bu dünya bazarındakı qiymətlərdən 2 dəfə yüksəkdir. Yəni toxuculuq şirkətlərinə xaricdən mahlıc və ya xam pambı almaq daha əlverişli gəlir. Amma hökumət onları yerli məhsulu tam almağa məcbur edir və itirdikləri qiymət fərqini kompensasiy edir. Bu siyasətdə əsas məqsədə daxili istehsalın və iş yerlərinin qorunmasıdır.

Azərbaycanın da bu iki qardaş türk respublikasının yolu ilə gedərək pambıqçılığı bərpa etməsinə böyük ehtiyac var. Birincisi, Dövlət Torpaq Komitəsinin məlumatına görə, Mərkəzi Aran bölgəsində 400 min hektardan çox ərazidə torpaqlar qismən və ya tam şoranlaşıb. Hazırda əkilməyən həmin ərazilərdə müəyyən meliorasiya tədbirləri görərək pambıqçılığı bərpa etmək olar. Rusiyada işləyən azərbaycanlı əmək miqrantlarının əksəriyyəti həmin regionların sakinləridir ki, onların geri qayıtması üçün bu, çox vacibdir. Həm də Azərbaycan toxuculuq sənaysini işə salmaqla rayon şəhərlərin, Gəncə, Mingəçevir və Şirvanda on minlərlə yeni iş yeri yaratmış olar. Və ən nəhayət Azərbaycan əhalisi öz ölkəsində ekoloci təmiz pambıqdan istehsal edilmiş toxuculuq məhsulları ilə təmin edilər. Azərbaycanın 2 milyon ailə təsərrüfatının təkcə döşək ağları ildə 16 min ton ağ çit tələb edir ki, onu əldə etmək üçün 50 min tondan çox pambıq lazımdır. Paltoların, köynək və kostyumaların, karton və kağız məmulatların, sellülotik boyaların istehsalının təşkili üçün isə yüz minlərlə ton pambıq lazımdır. Yəni neftdən əldə etdiyimiz pulları Çində təkrar emal məhsullarından hazırlanmıh ekoloji təhlükəli toxuculuq məhsullarına verməkdənsə, milli toxuculuq sənayemizi qurmalyıq. Bu, gələcək nəsillər üçün də etibarlı iş yerləri təmin etmiş olar.

Mənbə

Türkiyənin tanınmış ofis mebeli markası “Zivella”  Bakıda yenilənmiş mağazasının – “Bakı Gənclik Mağazası”nın açılışını edib.

Açılış mərasimində Türkiyənin Gömrük və Ticarət naziri Hayati Yazıcı, Rize bölgəsinin valisi Nurullah Çakır, Rize Polis İdarəsinin rəisi Hüseyin Yenice, Rize Ticarət Birjasının rəhbəri Mehmet Erdoğan, Türkiyə Dərnəklər və Birjalar Birliyinin (TOBB - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliyi) sədr müavini Halim Mete Türkiyənin Azərbaycandakı səfiri Alper Coşkun və çoxlu sayda qonaq iştirak edib. 

Açılışda bildirilib ki, insanların fərdi və kollektiv şəkildə çalışdıqları məkanlara ən münasib mebellər təqdim edən “Zivella” sahib olduğu qlobal məram, təşəbbüskarlıq və dinamizim ilə gələcəyin ofislərini bugündən dizayn etməyi hədəfləyir. “Zivella” müştərilərinin istək və ehtiyaclarını qarşılayacaq dizaynı, gözəlliyi və keyfiyyəti bir araya gətirən gənc, həssas və daima öyrənən bir şirkətdir. Bu düşüncə ilə sektorda lider firmalar arasında yer alan “Zivella Furniture” təcrübəli və peşəkar heyəti, müasir xidmət anlayışı ilə ölkə daxilində və ölkə xaricindəki şöbələri vasitəsilə xidmət göstərməyə davam edir.

Ofis mebelləri təqdim edən “Zivella” şirkəti 1999-cu ildə Türkiyənin Rize bölgəsində qurulub. 2003-cü ildə isə Bakıda ilk mağazasını açaraq Azərbaycan istehlakçılarına xidmət göstərməyə başlayıb. Qısa müddətdə Bakıda ofis mebeli sektorunun lider markasına çevrilib.Türkiyənin Rize bölgəsində 1, İstanbulda 3, Bakıda isə 2 olmaqla, ümumilikdə 5500 m2 sahəsi olan 6 mağazaya sahib “Zivella” müştərilərinə xidmət göstərməkdədir.

“Zivella Furniture” məhsullarını İstanbulda 6000 m2 qapalı, 3000 m2 açıq sahədən ibarət fabrikində istehsal edir. “Zivella” Bakıda 150 nəfərlik peşəkar heyəti ilə müştərilərinə xidmət göstərir. Başda ofis mebelləri olmaq üzrə kafe, restoran, otel, məktəb, uşaq baxçası, idman salonları və stadion avadanlıqlarını da əhatə edəcək şəkildə mebel istehsal edərək satışını həyata keçirir. Eyni zamanda peşəkar mütəxəssislərimiz tərəfindən memarlıq layihələri, dizayn və bunların tətbiqi sahələrində də fəaliyyət göstərir.

Qeyd edək ki, bu ilin avqustundan "Zivella"  loqosunu dəyişib.

“Tiguan”, “Amarok”, “Golf” və “Beetle” modeli avtomobillərdə texniki nasazlıq aşkarlanıb

Almaniyanın “Volkswagen” avtomobil korporasiyası ən populyar modellərdən olan satılmış iki milyon yarım avtomobili aşkar edilmiş texniki nasazlıq üzündən geri çağırır.

Onların sırasına 800 min “Tiguan” modelli avtomobil var ki, onların faraları nasazdır. 250 min “Amarok” modeli pikaplarda isə yanacaq sızması mümkündür.

Yarım milyondan çox maşın isə Çində geri çağırılır, orada dövlət nəzarət orqanları bir neçə modelin, o cümlədən “Golf” və “Beetle”nin ötürmələr qutusunda problemlər aşkarlayıblar.

 

Kənd təsərrüfatı naziri İsveçrə Əməkdaşlıq Təşkilatının Cənubi Qafqaz üzrə regional direktoru ilə görüşmüşdür.

Bu gün kənd təsərrüfatı naziri Heydər Əsədov İsveçrə Əməkdaşlıq Təşkilatının Cənubi Qafqaz üzrə regional direktoru Rudolf Şox ilə görüşmüşdür.

Nazirliyin Mətbuat Xidmətindən “Marja”ya daxil olmuş məlumata görə, görüşün əsas məqsədi kənd təsərrüfatı sahəsində ikitərəfli əməkdaşlığın müzakirəsi olmuşdur.

Görüşdə İsveçrə Konfederasiyası ilə kənd təsərrüfatı sahəsində təcrübə mübadiləsinin aparılması, aqrar yönümlü təhsil müəssisələrinin tələbələrinin İsveçrə Konfederasiyasının müxtəlif fermer təsərrüfatlarında təcrübə keçmələri və aqrar yönümlü universitetlərində magistratura təhsili almaları imkanları və digər əməkdaşlıq məsələləri ilə bağlı fikir mübadiləsi aparılmışdır.

Nazir Heydər Əsədov tədarük məntəqələrinin yaradılması və fermerlərin bura inteqrasiyası, heyvanların kəsim sexlərinin təşkilində məsləhətçilərin hazırlanması, uzunmüddətli treninqlərin keçirilməsi, ixtisaslı kadrların hazırlanması, süni mayalanma işlərinin təşkilinə, fermerlərin təlim mərkəzinin yaradılmasına ehtiyac olduğunu və bu sahədə ikitərəfli əməkdaşlığın vacibliyini vurğulamışdır.

İsveçrə Əməkdaşlıq Təşkilatının Cənubi Qafqaz üzrə regional direktoru Rudolf Şox bildirmişdir ki, həyata keçirilən layihələrin məqsədi kiçik fermer təsərrüfatlarının bazar sistemlərindən faydalanması, biznes qurumlara çevrilməsi və davamlılığı təmin etməkdir. O, istehsaldan istehlaka qədər xidmət işlərinin aparılması, biznes planların hazırlanmasına köməklik, süni mayalanma işlərinin həyata keçirilməsi, fermerlərin bilik və təcrübələrinin artırılmasına ehtiyac olduğunu bildirərək, bu məqsədlə peşə təlim mərkəzlərinin yaradılmasının vacibliyini qeyd etmişdir.

İsveçrə Əməkdaşlıq Təşkilatının Cənubi Qafqaz üzrə regional direktoru Rudolf Şox kənd təsərrüfatı sahəsində sığorta sisteminin tətbiqi, hazırda Gürcüstanda mikro sığorta layihələrinin həyata keçirilməsi və bu layihələri gələcəkdə Azərbaycanda da tətbiq etməkdə maraqlı olduğunu qeyd etmişdir.

Yekunda Heydər Əsədov təkliflərin ümumiləşdirilib həyata keçirilməsi məqsədilə anlaşma memorandumunun hazırlanması və koordinatorların təyin olunmasını məqsədəmüvafiq hesab etmişdir.

“Belə yüklərin dəmir yolu ilə daşınması barədə baş nazirə müraciət etmişik”

“Gecə vaxtlarında avtobusların hərəkəti məhdudlaşdırılıb. Bu addım yol qəzalarının azalmasına səbəb olub. Hesab edirik ki, bununla bağlı normativ aktlara yenidən baxılmalıdır”.

Bunu  baş prokuror Zakir Qaralov Ali Məhkəmənin Plenumunda çıxışında deyib: “Ağır tonnajlı maşınların çınqıl, qum, tikinti materialları daşıması ilə bağlı baş nazirə də müraciət etmişik. Bildirmişik ki, bunlar dəmir yolu vasitəsi ilə daşınsın, çünki yol qəzalarına səbəb olur. Təklif edirəm ki, plenumun son qərarı həm Baş Prokurorluq, həm də Daxili İşlər Nazirliyinin mütəxəssisləri ilə müzakirə olunsun”. 

SİFARİŞLİ

“Özəl sektora investisiyalar bizim əsas məqsədimizdir"

“Xəzər Beynəlxalq İnvestisiya Şirkəti” QSC (XBİŞ) 2008-ci ilin mart…

Bakı Fond Birjası ilə FOREX-ə qoşulmağın üstünlüyü

Qərb ölkələrində bankların gəlir götürdüyü baza biznes spektri…

Dövriyyə vəsaitinin artırılması üçün kredit

Biznes bankçılıq - kiçik və orta sahibkarlara xidmətlər “PAŞA Bank”…

Sadəcə 100$ ödə, 10 000$-lıq yatırım et!

Sadəcə 100$ ödə, 10 000$-lıq yatırım et! InvestAZ dəstəyi ilə…

ÇOX OXUNANALAR

QALEREYA

Dünyanı dəyişdirəcək texnologiyalar

Dünyanı dəyişdirəcək texnologiyalar

Gələcəyə istiqamət verəcək texnologiyalarTexnoloji proqnozlar verən "Policy Horizons...

Dünyanın ən mənfəətli 20 şirkəti

Dünyanın ən mənfəətli 20 şirkəti

1. Industrial and Commercial Bank of ChinaBankın mənfəəti...

Hiltonlar belə varlı olub

Hiltonlar belə varlı olub

Hilton ailəsi necə super varlı oldu?Dünyanın ən böyük...